Plynovodní řady a přípojky

Plynovodní přípojky

Jako dlouholetý partner Pražské plynárenské Vám rádi a rychle připojíme rodinný dům k plynovodu. Tuto službu umíme i se zemními pracemi.

Přeložky plynovodů

Provádíme přeložky plynu na všech průměrech.

Montáž plynovodních řadů

Pokud nemáte v ulici plynovodní řad, dokážeme ho prodloužit a poté Vás připojit.

Areálové rozvody

Průmyslové areály, školní budovy, kancelářské objekty - tam všude zvládáme rozvézt plynovodní potrubí.

Veškerou naši práci nabízíme kompletně s revizemi, tlakovými zkouškami,

řádnými atesty a komunikací s plynárnou.