Vodovody, šachty, vodoměrné sestavy

Vodovodní řady

Prodloužíme Vám v případě potřeby vodovodní řad až tam, kam ho potřebujete

Rekonstrukce vodoměrných sestav

Předěláváme staré vodoměrné sestavy za nové, a to ve všech průměrech. Zároveň umíme zařídit i výměnu hlavního uzávěru vody v ulici

Montáže vodoměrných šachet

Celkové řešení od výkopu, usazení až po dopojení vodoměru

Montáže hydrantů a požárních vodovodů

Průmyslové areály, školní budovy, kancelářské objekty - tam všude zvládáme rozvézt plynovodní potrubí